CAT LITTER'S

CAT LITTER'S ,%100 NATURAL,EXTRA STRONG,STRONG CLUMPING,BENTONITE,CAT LITTER'S

ABOUT US

Our company ARMİNAKİL BENTONİT MINE, which was established in 2011, provides service to the relevant sectors of our country by passing our bentonite reserves in our country through various processes. Some of close to 40% of pure natural bentonite reserves in Turkey is around Çankırı. Most of these reserves are under the auspices of our company. More than 30% of the market, we are supplying Turkey. We have nearly 20 large wholesale business partners across the country. In addition, both our production capacity and our packaging capacity have a high market share. Today, we have an average bentonite granule production capacity of 36,000 tons / year, and we also support the employment of qualified personnel. MinaV Bentonit Cat Litter is 100% Natural and also produces in our own facilities. We have reached almost every point in our country. We invest in our own brand. Today, our MinaV brand is available at every sales point in our country. The first goal of ARMINA CLAY BENTONITE MINE is to provide better service to our animal-loving citizens. Our second goal is to increase our brand values ​​and make our brand known all over the world.

2011 yılında kurulan şirketimiz ARMİNAKİL BENTONİT MADEN ülkemizde bulunan bentonit rezervlerimizi, çeşitli işlemlerden geçirerek Ülkemizin ilgili sektörlerin de hizmet vermektedir. Türkiye’deki doğal katkısız bentonit rezervlerinin %40 yakın kısmı Çankırı civarındadır. Bu rezervlerin önemli bölümü şirketimiz himayesindedir. Türkiye pazarının %30’undan fazlasını biz temin ediyoruz. Ülke genelinde 20’ye yakın büyük toptancı iş ortağımız var. Ayrıca hem üretim kapasitesi hem de paketleme kapasitesimiz yüksek seviyelerde pazar payına sahiptir. Bugün ortalama 36.000 ton/yıl bentonit granül üretim kapasitesine sahibi bizler,kalifiye personel istihdamına da destek vermekteyiz. MinaV Bentonit Kedi kumu, %100 Doğal ve Kendi Tesislerimiz de üretim yapmaktadır.Ülkemiz de hemen her noktaya ulaşmış durumdayız .Kendi markamıza yatırım yapmaktayız. Bugün MinaV markamız ülkemizde her satış noktasına bulunmaktadır. ARMİNA KİL BENTONİT MADEN'in ilk hedefi hayvan sever vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek, İkinci hedefimiz ise marka değerlerimizi arttırmak, markamızı tüm dünyada tanınır hale getirebilmektir.

OUR SERVICES

OUR SERVICES PROVIDED AS ARMINAKİL BENTONITE MINERAL

BENTONİTE

Sold in raw, milled bulk, milled bagged and activated form.

CAT LITTER'S

MinaV brand cat litter It is the sand produced in a way that consists of grains of a few millimeters in diameter, produced in the desired amount.

ROCK SALT

Rock salt is the mineral form of sodium chloride. It can be extracted from our own mines in the desired size.

CASTING INDUSTRY

Iron Casting Industry Bentonite Bentonite Usage Areas Bentonite, Iron Casting Bentonite is used in the casting industry by adding 4-6% to silica sand, preventing expansion and deformation in the mold. Again, it is possible to minimize the scaling problem in the casting industry by using high quality bentonite.

FERTILIZER FACTORIES

It is used in the components of chemical and organic fertilizers. It has taken its place as an important mine in fertilizer production.tonit  kullanılmaktadır.

INSULATION

In the drilling industry, bentonites are used during deep well, oil and water drilling to carry the fragmented materials in the soil layers to the top, to reduce friction by forming a film layer on the inner surface of the well, and to increase the abrasion resistance of the drill bits.

185463

COMPLETED ORDER

3

DELIVERY TIME

7856

CUSTOMERS

4

AWARDS

OUR PRODUCTS

MinaV CAT LITTER'S / DOG & CAT DRY-WET FOOD

"OUR BRANDS AND DOCUMENTS"

E-TİCARET SİTELERİNDE VE MAĞAZAMIZDA TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ YAPILMAKTADIR.